Legale informatie

Verantwooordelijk voor de inhoud van deze website

Schwank GmbH

Bremerhavener Str. 43

D-50735 Köln

Tel. ++49 (0) 221/ 7176 – 0 · Fax ++49 (0) 221/ 7176 – 288

E-mail: info@schwank.de

Internet: www.schwank.de

Bedrijfsleider: Oliver Schwank · Prof. Dr.-Ing. Friedhelm Schlösser

Amtsgericht Köln, HRB 35

USt-IdNr.: DE 122804619

Aansprakelijkheid

Voor het gebruik van deze website gelden de hiervolgende voorwaarden en alle wetten die van toepassing zijn. Door het aantasten van deze site neemt u de hiervolgende voorwaarden onbeperkt aan. Deinhoud van deze website, met inbegrip van de inhoudende tekst en afbeeldingen,zijn eigendom van Schwank BV. Alle handelsmerken, die op deze website gerbuikt worden, zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. Voor prijzen en aanbiedingen zijn de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk.

Deze website en de ter beschikking gestelde inhoud, met inbegrip van grafische elementen, plaatjes en HTML-Quellcodes, schakelruimtes en tekst, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Schwank BV iop welke manier dan ook gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gedrukt, online-gezet, bekend gemaakt, overgedragen of verdeeld worden. Een uitzondering vormt het overbrengen van gegevens op een computer voor prive, niet-commercieel gebruik, vooropgesteld, dat het materiaal op geen enkele wijze wordt veranderd en alle copyrights, handelsmerken en verdere eigendomskenmerken bewaard blijven.

De gegevens en teksten, die op deze website ter beschikking worden gesteld, zijn kostenloos en dienen uitsluitend als informatiebron. Gebruik van deze informatie houdt geen zakelijke binding tussen u en Schwank BV in. Hyperlinks op deze website kunnen naar andere websites leiden, die niet door Schwank BVverzorgd wordenn.Voor de Inhoud van deze sites is Schwank BV onder geen beding verantwoordelijk. Een link naar een externe website is geen garantie voor die Inhoud of die aangeboden capaciteiten. Elk gebruik van informatie die op de website ter beschikking staat, of op andere websites die hiermee gelinkt zijn , is op eigen risico.

Schwank BV gebruikt deze website in Nederland. De gebruiksvoorwaarden en gezamenlijke rechten zijn op grond van het Nederlandse recht.

Voorwaarden

Voor voorwaarden zie FME.

Onze prijzen

Waar we trots op zijn

Onderscheiding Die Welt Top 100 voor Schwank GmbH.
Onderscheiding De Beste van de Duitse Mittelstand voor Schwank GmbH.
Onderscheiding Großer Preis des Mittelstandes voor Schwank GmbH.